Piotr Wazenfield

Swoją historię z hotelarstwem rozpocząłem 1989 roku wraz z innymi pracownikami którzy uczestniczyli w otwarciu warszawskiego Hotelu Marriott. Pracuje w nim do dzisiaj 2017 . Podczas 26 lat pracy dla Hotelu Marriott uczestniczyłem w otwarciu wielu innych hoteli Marriott na świecie. Między innymi na Arubie, Goa, London, Budapeszcie i Tsaghkadzor Armenia.

W 1989 roku objąłem stanowisko Houseman w dziale Housekeeping na którym pracowałem rok. Następnie awansowałem na stanowisko Housekeeping Supervisor gdzie uczylem sie tajnikow pracy w dziale utrzymania czystosci. W roku 2003 zostałem awansowany na stanowisko Asysten Housekeeping Manager na kórym pracowałem 3 lata i zajmowałem się między innymi: Pomoc dyrektorowi działu w zarządzanie grupą 85 osobowa. Przygotowanie grafików zgodnie z kodeksem pracy, Ścisła współpraca z kierownikami niższego rzędu. Organizowaniem zebrań. Organizowaniem pracy zgodnie i obowiązującymi standardami. Przygotowaniem opisów stanowisk pracy. Przygotowaniem zakresów obowiązków dla wszystkich pracowników. Ścisła współpraca z działem księgowości, co miesięczna kontrola wydatków. Motywowanie pracowników, przez przygotowanie programów motywacyjnych, Kreowanie wizerunku firmy w wewnątrz i na zewnątrz firmy. W 2006 roku zostałem awansowany na stanowisko Housekeeping Manager na którym pracowałem rok. W roku 2007 firma Marriott dala mi kolejna szanse na zdobycie kolejnego doświadczenia. Z działu Housekeeping przeniosłem się do działu Front Office gdzie obiłem stanowisko Asst Front Desk Manager. Po zdobyciu doświadczenia 3 lata później otrzymałem awans na stanowisko Front Desk Manager. Po przejściu kolejnych szkoleń i zadań w roku 2012 otrzymałem promocje na stanowisko Asst. Front Office Manager na którym pracuje do dzisiaj. Zainteresowania. Szukanie nowych trendów zarządzaniu, dobry film, wystawy psów.